Podmienky použitia

  • Obrazový aj písomný obsah stránok theracomm.sk je duševným vlastníctvom spoločnosti TheraComm, s.r.o. (vynímajúc citácie a voľne šíriteľný obrazový materiál) a je chránený autorským zákonom. Akákoľvek reprodukcia je povolená len s písomným súhlasom spoločnosti TheraComm, s.r.o.
  • Spoločnosť TheraComm, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah stránok alebo ich štruktúru bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Za obsah týchto referencovaných stránok spoločnosť TheraComm, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.
  • Produkty alebo názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
  • Spoločnosť TheraComm, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa potreby zmeniť podmienky použitia.
  • Použitím stránok theracomm.sk prijímate tieto podmienky použitia.
Úvod | Produkty & Služby | Podpora | Partneri | Referencie | O nás | Podmienky použitia
powered by Amigo.NET © 2019 TheraComm, s.r.o. Web design Sylvia Šabíková.