Porovnanie vlastností produktov MyCall Basic, MyCall Advanced a MyCall Server.

Záznam a monitorovanie MyCall Basic MyCall Advanced MyCall Server
ISDN BRA linky (základný prístup)
ISDN PRA linky (primárny prístup)
Analógové linky
Analógové rádiostanice (Motorola, Matra, atď.)
Digitálne rádiostanice (Motorola, Matra, atď.)
Digitálne proprietárne linky (Panasonic, Siemens, Ericsson, atď.)
VoIP linky (protokoly H.323 a SIP)
SMS brány
Paralelné monitorovanie a záznam viacerých liniekMax. 1Max. 3
Paralelný záznam viacerých hovorovMax. 2Max. 6
Detailné monitorovanie udalostí na linkách
Selektívny záznam
Záznam v stanovených časových intervaloch


Práca so záznamami MyCall Basic MyCall Advanced MyCall Server
Interaktívne prehrávanie záznamov
Vytváranie hierarchickej štruktúry záznamov
Používateľom definovaná logická štruktúra záznamov
Ochrana pred neúmyselným vymazaním záznamov
Možnosť úpravy záznamov (poznámky, manuálne prideľovanie kontaktov)
Možnosť rozšíreného označovania záznamov (používateľské značky)
Priraďovanie osôb z adresára kontaktov jednotlivým záznamom
Komplexný nástroj pre filtrovanie záznamov
Odosielanie záznamov elektronickou poštou
Vizuálna signalizácia prebiehajúcich hovorov, identifikácia účastníkov


Bezpečnosť MyCall Basic MyCall Advanced MyCall Server
Systém prístupových práv
mapovanie z OS Windows
Mapovanie používateľov z domény operačného systému Windows
Manuálne šifrovanie zaznamenaných hovorov
Automatické šifrovanie zaznamenaných hovorov na viacerých úrovniach
Digitálne podpisovanie vytvorených záznamov
Zamykanie záznamov medzi používateľmi
Sledovanie činnosti jednotlivých používateľov


Prístup k dátam a systémová integrácia MyCall Basic MyCall Advanced MyCall Server
Lokálny prístup k dátam
Vzdialený prístup pomocou plnohodnotného klienta
Vzdialený prístup pomocou web rozhrania
Manuálne exportovanie dát do formátov XML a CSV
Nástroje pre systémovú integráciu
Diagnostické nástroje a on-line hlásenie stavu systému


Ďalšie vlastnosti MyCall Basic MyCall Advanced MyCall Server
Informovanie o celkovom počte a celkovej veľkosti záznamov
Informovanie o zostávajúcom voľnom mieste záznamového média
Kompresia zvukových súborov
Real-time informácie o prebiehajúcich hovoroch
Manuálne zálohovanie a obnovenie dát zo zálohy
Automatické zálohovanie a obnovenie dát zo zálohy
Úvod | Produkty & Služby | Podpora | Partneri | Referencie | O nás | Podmienky použitia
powered by Amigo.NET © 2019 TheraComm, s.r.o. Web design Sylvia Šabíková.