Informačný systém Amigo.NET je postavený na platforme Microsoft .NET Framework. Pracuje v distribuovanom prostredí, kde sa klienti pripájajú na server prostredníctvom šifrovaného kanála alebo pristupujú k serveru prostredníctvom web rozhrania. Amigo.NET Client je plnohodnotná Windows desktop aplikácia zabezpečujúca prezentáciu dát používateľom s bohatým používateľským rozhraním a s možnosťou integrácie s inými desktopovými aplikáciami. Na druhej strane Amigo.NET Server komunikuje s pripojenými klientami prostredníctvom webových služieb. Server obsahuje všetku business logiku implementovanú v moduloch informačného systému, pričom samotné jadro zabezpečuje riadenie prístupu používateľov k funkciám business logiky a poskytuje ďalšie systémové služby. Vďaka viacvrstvovej architektúre je business logika nezávislá od úložiska údajov. Server ďalej obsahuje nástroje pre deployment klientov a diagnostické nástroje pre správcov systému. Informačný systém Amigo.NET je možné integrovať s inými systémami tretích strán prostredníctvom integračného rozhrania.


Modulárna architektúra
Systém je vysoko flexibilný a prispôsobiteľný konkrétnym požiadavkám vďaka jeho modularite. Modulárna architektúra nám umožňuje plne sa sústrediť na vývoj kľúčovej business logiky pre zákazníka. Výrazne tým šetríme Váš čas a Vaše peniaze.
  • Môžeme poskladať systém pre zákazníka z existujúcich modulov (ak sú vyhovujúce).
  • Môžeme modifikovať špeciálne pre zákazníka len určité moduly.
  • Môžeme vyvynúť nové moduly business logiky špeciálne pre zákazníka.
Jadro (core logika) a riadenie prístupu
Samotné jadro systému poskytuje všetky potrebné systémové služby pre business logiku a pre riadenie prístupu používateľov, ktoré je následne len otázkou konfigurácie. Každý používateľ sa voči systému autentifikuje a je autorizovaný vykonávať v systéme len stanovené činnosti, k neprístupným funkciám a dátam mu bude prístup zamietnutý.

Nezávislosť business logiky od dátového úložiska
Vďaka viacvrstvojej architektúre systému nie je business logika závislá na konkrétnom úložisku dát. V súčasnosti sú priamo podporované SQL servery Microsoft SQL Server 2005/2008 a MySQL Server 5.1. Migrácia na iný dátový zdroj sa preto nedotkne implementácie business logiky.

Amigo.NET Klient a deployment
Klient informačného systému Amigo.NET je plnohodnotná Windows desktop aplikácia poskytujúca bohaté interaktívne rozhranie pre používateľa. Slúži len ako nástroj pre manipuláciu a prezentáciu dát, s ktorými používateľ pracuje. Všetka business logika je dostupná na serveri a klient k nej pristupuje prostredníctvom webových služieb. Naviac Amigo.NET Klient nevyžaduje inštaláciu, je jednoducho nasaditeľný priamo zo servera.
  • Plnohodnotná Windows desktop aplikácia s bohatým používateľským prostredím.
  • Jednoduché nasadenie - nie je potrebná inštalácia na každý klientský počítač.
  • Automatický update - pri každom spustení sa skontroluje dostupnosť novšej verzie a vykoná sa aktualizácia.
Amigo.NET Web
Web rozhranie je k dispozícii v prípade ak Amigo.NET Klient nie je vhodným riešením pre zákazníka. Webové rozhranie poskytuje používateľom systému plnohodnotne všetku funkcionalitu ako Amigo.NET Klient.

Možnosti integrácie
Informačný systém Amigo.NET je možné integrovať s inými informačnými systémami prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré je otázkou implementácie pre konkrétny systém tretej strany. Vzhľadom na to, že klienti komunikujú so serverom prostredníctvom webových služieb, je možné aby aj softvér tretích strán používal na volanie funkcií business logiky webové služby. Server Amigo.NET tak môže komunikovať s inými systémami a nie len s klientami systému Amigo.NET.
Úvod | Produkty & Služby | Podpora | Partneri | Referencie | O nás | Podmienky použitia
powered by Amigo.NET © 2019 TheraComm, s.r.o. Web design Sylvia Šabíková.