Systém MyCall Server, popri desktopových systémoch MyCall Basic a MyCall Advanced, poskytuje komplexné riešenie pre monitorovanie a záznam telefónnej a rádiovej prevádzky. Vzhľadom na svoju architektúru, škálovateľnosť a možnosti nasadenia je vhodný od malých až po náročné aplikácie so silnou prevádzkou. V rámci produktovej rady MyCall poskytuje najvyššiu mieru flexibility a najvyšší výkon pri monitorovaní a zázname telefónnej a rádiovej prevádzky.

 Stiahnite si produktový list pre MyCall Server

Systém je koncipovaný tak, aby bol vhodne dimenzovateľný a pre zákazníka ľahko integrovateľný do existujúcich informačných štruktúr. Zároveň systém poskytuje široké možnosti pre systémovú integráciu. Informačné systémy tretích strán môžu prijímať informácie zo systému MyCall v reálnom čase. Nasadenie systému je možné aj na existujúce dedikované alebo zdieľané servery.

Aplikácie systému MyCall Server
 • MyCall Server pre monitorovanie a záznam telefónnej a rádiovej prevádzky (analógové linky, ISDN BRA linky, rádiostanice)
 • MyCall VoIP Server pre monitorovanie a záznam IP telefónnej prevádzky
 • MyCall Blade Server pre monitorovanie a záznam digitálnych proprietárnych liniek
 • MyCall SMS Server pre odosielanie a príjem SMS správ
 • MyCall Data Server pre bezpečnú distribúciu dát v systéme MyCall a pre systémovú integráciu a vykonávanie špecifických úloh na základe stavových informácií systému alebo real-time informácií na monitorovaných linkách
 • MyCall Client pre prehliadanie a správu záznamov, pre diagnostiku a administráciu systému
 • MyCall Web pre prístup k dátam cez web rozhranie
 • MyCall Data Import pre importovanie dát z predchádzajúcich verzií aplikácie MyCall
Zdroj záznamov a nahrávanie
 • Digitálne telefónne linky ISDN BRA (základný prístup)
 • Digitálne telefónne linky ISDN PRA (primárny prístup)
 • Analógové telefónne linky
 • Digitálne a analógové rádiostanice
 • VoIP linky (protokoly H.323 a SIP - Cisco Call Manager, Avaya Office Manager, Ericsson, Nortel, ...)
 • Digitálne proprietárne linky (Panasonic, Siemens, Ericsson, Alcatel, ...)
 • SMS brány
 • Monitorovanie viacerých liniek súčasne
 • Záznam viacerých hovorov súčasne
 • Dekódovanie selektívnej voľby pri rádiovej prevádzke a ďalšie spracovanie
Práca so záznamami
 • Štruktúrované uloženie vytvorených záznamov, vytváranie hierarchickej štruktúry zložiek, jednoduché presúvanie záznamov medzi nimi
 • Mazanie zložiek aj záznamov
 • Dvojitá ochrana pred náhodným vymazaním (uzamykanie záznamov a presúvanie do koša)
 • Možnosť písania poznámok k jednotlivým záznamom
 • Priradenie osoby z adresára kontaktov pre jednotlivé záznamy
 • Komplexný nástroj pre filtrovanie záznamov s funkciou prevodu do ľudského slovného vyjadrenia
 • Odosielanie záznamov prostredníctvom elektronickej pošty
 • Vizuálna signalizácia prichádzajúcich hovorov, identifikácia volajúceho, volaného a prihláseného účastníka
 • Protokolovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovorov
 • Generovanie výstupov so zoznamom telefónnych hovorov
 • Interaktívne prehrávanie záznamov
Ďalšie vlastnosti
 • Informovanie o celkovom počte a celkovej veľkosti všetkých záznamov
 • Informovanie o zostávajúcom voľnom mieste na disku
 • Kompresia zvukových súborov (kompresný pomer až 5:1)
 • Podrobný záznam všetkých udalostí na linke (zdvihnutie, položenie, nadviazanie spojenia atď.)
 • Podrobný záznam všetkých udalostí pri rádiovej prevádzke (kľúčovanie, príjem, vysielanie, dekódovanie prijatých a odoslaných sekvencií)
 • Ochrana záznamov šifrovaním AES 256 (manuálne aj automaticky) - jednoduchá ochrana heslom alebo ochrana certifikátom X.509
 • Digitálne podpisovanie záznamov certifikátom X.509
 • Vytváranie používateľov a používateľských skupín, komplexné riadenie prístupu k informáciám v systéme
 • Vzdialený prístup k informáciám, bez obmedzenia počtu súčasne pripojených klientov
 • Automatické obnovovanie prehľadov
 • Zamykanie záznamov medzi používateľmi
 • Diagnostické nástroje pre server
 • Real-time informácie o prebiehajúcich hovoroch v aplikácii MyCall Client
 • Export informácií do rôznych formátov
 • Vysoká miera flexibility a možnosť integrácie s externými systémami (spracované informácie aj real-time informácie)
Úvod | Produkty & Služby | Podpora | Partneri | Referencie | O nás | Podmienky použitia
powered by Amigo.NET © 2019 TheraComm, s.r.o. Web design Sylvia Šabíková.