MyCall Basic je desktopová aplikácia určená pre jedného používateľa na monitorovanie a záznam jednej telefónnej linky. MyCall Basic je vhodný pre použitie vo všetkých oblastiach, kde je potrebný záznam telefónnych hovorov a kompletné monitorovanie jednej telefónnej linky.

Zdroj záznamov a nahrávanie
 • Adaptér pre telefónnu linku ISDN
 • Adaptér pre analógovú telefónnu linku
 • Pripojenie adaptéra cez USB
 • Automatické spúšťanie / ukončenie nahrávania
 • Manuálne spúšťanie / prerušenie / ukončenie nahrávania
Práca so záznamami
 • Štruktúrované uloženie vytvorených záznamov, vytváranie hierarchickej štruktúry zložiek, jednoduché presúvanie záznamov medzi nimi
 • Mazanie zložiek aj záznamov
 • Dvojitá ochrana pred náhodným vymazaním (uzamykanie záznamov a presúvanie do koša)
 • Možnosť písania poznámok k jednotlivým záznamom
 • Priradenie osoby z adresára kontaktov pre jednotlivé záznamy
 • Automatické presúvanie záznamov do pridelených zložiek podľa adresára kontaktov
 • Komplexný nástroj pre filtrovanie záznamov a generovanie prehľadov
 • Efektívny nástroj pre hľadanie záznamov
 • Odosielanie záznamov prostredníctvom elektronickej pošty
 • Vizuálna signalizácia prichádzajúcich hovorov, identifikácia volajúceho, volaného a prihláseného účastníka
 • Protokolovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovorov
 • Generovanie výstupov so zoznamom telefónnych hovorov
 • Interaktívne prehrávanie záznamov
Ďalšie vlastnosti
 • Informovanie o celkovom počte a celkovej veľkosti všetkých záznamov
 • Informovanie o zostávajúcom voľnom mieste na disku
 • Automatické upozornenie pri prekročení určitého počtu záznamov
 • Automatické upozornenie pri dosiahnutí určitej hranice voľného miesta na disku
 • Kompresia zvukových súborov (kompresný pomer až 5:1)
 • Podrobný záznam všetkých udalostí na linke (zdvihnutie, položenie, nadviazanie spojenia atď.)
Úvod | Produkty & Služby | Podpora | Partneri | Referencie | O nás | Podmienky použitia
powered by Amigo.NET © 2019 TheraComm, s.r.o. Web design Sylvia Šabíková.